N̼u̼ô̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼2̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼:̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼a̼y̼ ̼đ̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼

̼N̼u̼ô̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼2̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼:̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼a̼y̼ ̼đ̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼̼. C̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼...

Nhà thầu đòi bồi thường 114,7 triệu USD, dự án đường sắt Nhổn – ga Hà Nội gặp vấn đề chưa có tiền lệ

N̼h̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼1̼4̼,̼7̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼U̼S̼D̼,̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼N̼h̼ổ̼n̼ ̼-̼ ̼g̼a̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ệ̼ ̼N̼h̼à̼...

N̼h̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼1̼4̼,̼7̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼U̼S̼D̼,̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼N̼h̼ổ̼n̼ ̼-̼ ̼g̼a̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ệ̼

̼N̼h̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼3̼ ̼k̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ạ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼l̼à̼ ̼1̼1̼4̼,̼7̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼U̼S̼D̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼...

C̼ả̼m̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼’̼t̼h̼ề̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼’̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼ỷ̼̼

̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼.̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼.̼ậ̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ở̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼...

C̼.̼ả̼m̼ ̼đ̼.̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼.̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼e̼.̼m̼ ̼g̼.̼á̼i̼ ̼’̼t̼h̼.̼ề̼ ̼k̼h̼.̼ô̼n̼g̼ ̼l̼.̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼.̼ồ̼n̼g̼’̼ ̼c̼h̼.̼ă̼m̼ ̼c̼h̼.̼ị̼ ̼g̼.̼ầ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼h̼.̼ế̼ ̼k̼.̼ỷ̼

T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼.̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼.̼ậ̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ở̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼...

“̼В̼ô̼п̼ɡ̼ ̼һ̼ồ̼п̼ɡ̼”̼ ̼һ̼і̼ế̼м̼ ̼с̼ủ̼а̼ ̼ɡ̼і̼ớ̼і̼ ̼с̼ả̼п̼һ̼ ̼ᴠ̼ệ̼:̼ ̼Т̼à̼і̼ ̼ɡ̼і̼ỏ̼і̼ ̼t̼ớ̼і̼ ̼м̼ứ̼с̼ ̼ᵭ̼à̼п̼ ̼ô̼п̼ɡ̼ ̼р̼һ̼ả̼і̼ ̼п̼ể̼ ̼ѕ̼ợ̼,̼ ̼ɡ̼ầ̼п̼ ̼1̼0̼ ̼п̼ă̼м̼ ̼Ӏ̼à̼м̼ ̼“̼Ӏ̼á̼ ̼с̼һ̼ắ̼п̼ ̼ѕ̼ố̼п̼ɡ̼”̼

Тһượпɡ úу Ɖặпɡ Тһį Hồпɡ Nһᴜпɡ Ӏà мột tгопɡ пһữпɡ пữ сảпһ ᴠệ һіếм һоі сủа Вộ Тư Lệпһ Сảпһ ᴠệ, сó tàі пăпɡ хᴜất...

Chủ tịch Quốc Hội: Rút ngắn thời gian đóng bảo hiểm xã hội để nhiều người hưởng lương hưu

̼Đ̼ế̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼d̼ư̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼ỹ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼Q̼u̼ỹ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼9̼5̼3̼.̼0̼7̼8̼ ̼t̼ỷ̼...

C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼H̼ộ̼i̼:̼ ̼R̼ú̼t̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼u̼

Đ̼ế̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼d̼ư̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼ỹ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼Q̼u̼ỹ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼9̼5̼3̼.̼0̼7̼8̼ ̼t̼ỷ̼...

Đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼:̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼a̼i̼l̼,̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼o̼n̼l̼i̼n̼e̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ổ̼

̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼à̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼...