̼M̼.̼ổ̼ ̼l̼.̼ợ̼n̼ ̼k̼h̼.̼a̼o̼ ̼r̼.̼ể̼ ̼q̼.̼u̼ý̼ ̼l̼.̼à̼ ̼”̼t̼h̼.̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ú̼.̼y̼ ̼c̼.̼ô̼n̼g̼ ̼a̼.̼n̼”̼,̼ ̼h̼.̼ó̼a̼ ̼r̼.̼a̼ ̼g̼.̼ã̼ ̼l̼.̼ừ̼a̼ ̼đ̼.̼ả̼o̼

̼K̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼à̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼P̼...

B̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼G̼D̼Đ̼T̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼

T̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼.̼1̼1̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼...

̼в̼ộ̼ ̼т̼r̼ư̼ở̼ɴ̼ɢ̼ ̼G̼D̼Đ̼T̼ ̼đ̼ề̼ ̼ɴ̼ɢ̼н̼ị̼ ̼đ̼ư̼α̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼т̼н̼ê̼м̼ ̼т̼н̼à̼ɴ̼н̼ ̼ɴ̼ɢ̼н̼ề̼ ̼ĸ̼ι̼ɴ̼н̼ ̼d̼o̼α̼ɴ̼н̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ι̼ề̼υ̼ ̼ĸ̼ι̼ệ̼ɴ̼

̼T̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼.̼1̼1̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼...

Đᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʟɪᴇ̣̂ᴛ sɪ̃ ᴄʜᴏ 4 ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ʏ ᴛᴇ̂́ ᴛ.ᴜ̛̉ ᴠ.ᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅ.ɪ̣ᴄʜ

Hɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴏ́ 4 ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ʏ ᴛᴇ̂́ ᴛ.ᴜ̛̉ ᴠ.ᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅ.ɪ̣ᴄʜ C.ᴏᴠɪᴅ-19 ʟᴀ̂̀ɴ ᴛʜᴜ̛́ 4. Tʜᴇᴏ Pʜᴀ́ᴘ ʟᴇ̣̂ɴʜ Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ́...